De Stichting

Algemene informatie

RSIN: 855616610
Naam: Stichting Merels Wereld

Statutaire zetel: Groningen
Datum akte van oprichting: 14-03-2016

Activiteit omschrijving uit KvK: Bekendheid creëren omtrent longkanker met de ROS 1 mutatie en het bijdragen aan het verhogen van de overlevingskansen en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met longkanker met de ROS 1 mutatie.

Beloningsbeleid Stichting Merels Wereld
De stichting heeft tot op heden geen betaalde medewerkers in dienst. Naast een onkostenvergoeding voor de bestuurders, op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten, worden alle uitgaven gemaakt ter verwezenlijking van het primaire doel. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting is trots op dit feit en zal ook in de nabije toekomst trachten alle donaties zo effectief mogelijk te blijven benutten!

Missie
Door aandacht en geld te vragen voor onderzoek naar longkanker en de ROS1 translocatie in het bijzonder wil de stichting bijdragen aan het verhogen van de overlevingskansen en betere kwaliteit van leven voor patiënten met de ROS1 translocatie.

Vijfjarig jubileum
Ter ere van het vijfjarig bestaan van Stichting Merels Wereld heeft Weshootit samen met Dizain een prachtig filmpje gemaakt over onze stichting en Merel haar verhaal. Zie hier het resultaat waar we erg blij mee zijn!!

Doelstellingen 2020

 1. Donaties voor diverse onderzoeken m.b.t. ROS-1
  • 20-01-2020: Subsidieverzoek voor KIEM-onderzoek is goedgekeurd. Onze bijdrage is € 4000. Hiervan wordt melding gedaan in de media
 2. Zoveel mogelijk content verzamelen over ROS-1 en daarmee de website verder vullen. Doel blijft om een landelijke kennisportaal voor de ROS-1 translocatie te worden.
 3. Merel gaat spreken op zoveel mogelijk congressen, bijeenkomsten en seminars. Globale agenda voor 2020:
  • 24-01-2020: UMCG
  • 27-01-2020: Rondetafelconferentie te Brussel
  • 28-01-2020: Paneldiscussie Brussel
  • 30-01-2020 Bedumer Winterloop
  • Februari 2020: Bazel en Helsinki
  • April 2020: Washington
  • Mei 2020: Berlijn
  • Augustus 2020: Singapore
 4. Opzetten en uitrollen van een zusterstichting in België.

Doelstellingen 2019

 1. Verdere ondersteuning onderzoek Hanzehogeschool & UMCG
 2. Verdere zichtbaarheid in voorlichtingen; patiënten, farmaceutische industrie, doctoren, etc.
 3. Uitbouwen actieve rol in Europese en Wereld longkankercongres
 4. Ambitie tot samenwerking met andere Europese landen
 5. Landelijke kennisportaal ROS1 translocatie

Doelstellingen 2017 & 2018

 1. Bekendheid via digitale media eind 2017 verdubbeld (Facebookpagina, eigen website, blogs en tv)
 2. Bekendheid via geven van minimaal 4 presentaties (Hanzehogeschool Groningen, vrouwennetwerk etc.)
 3. Deelname aan minimaal 2 evenementen om structurele inkomsten te generen voor onderzoek en aandacht te vragen voor de stichting.
 4. Bovenstaande punten willen we mogelijk maken door:
  • Onderzoeksproject (UMCG en HG) (mogelijk gefinancierd door KWF) met een promovendus, waarbij een parallel project loopt met het internationale project van ALCF. Aansluiting wordt gezocht met universiteitsziekenhuis in Keulen, de VS en waarschijnlijk ook Londen. (initiatieffase)
  • Kenniscirculatie, – disseminatie en valorisatie dmv internationaal georiënteerde seminars. (initiatieffase)
  • Project Merels Wereld wordt geadopteerd door School Life Science and Technology (LST) van de Hanzehogeschool (lopend)
  • Op de site Merels Wereld komt ROS1 inhoudspagina, met daarop actuele, toegankelijke informatie over de ROS1 translocatie (lopend)

ANBI

Stichting Merels wereld is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt (zoeken op stichting Merels Wereld in Groningen). U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Stichting Merels Wereld als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven. Stichting Merels Wereld hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen; alles wat u ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij Stichting Merels Wereld terecht. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

Klik hier voor een ANBI-overzicht stichting Merels Wereld in PDF-formaat. Deze kan gebruikt worden bij donaties vanuit alle Europese landen.

Voor giftgevers uit België bestaat de mogelijkheid voor belastingvermindering door giften. Ook giften aan stichting Merels Wereld. Klik hier voor meer informatie over personenbelasting vanuit de Federale Overheidsdienst Financiën (Fiscaliteit) België.

Aftrekbare giften voor bedrijven

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100,000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag daarom altijd advies aan een belastingadviseur.

Bestuur

Merel Hennink
Hans v/d Ploeg
Redmer Bouwman
Ewout Weeber
Pauline Groenhof