Het onderzoeksprogramma

Stichting Merels Wereld wil voor en door ROS1-ders bekendheid creëren omtrent longkanker met de ROS 1 fusie en wil bijdragen aan het verhogen van de overlevingskansen en een betere kwaliteit van leven voor patiënten met longkanker met de ROS 1 fusie. Zie https://www.stichtingmerelswereld.nl/de-stichting/ voor meer informatie.

Samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Hanzehogeschool Groningen zijn we een onderzoeksprogramma gestart

Het onderzoeksteam bestaat (op alfabetische volgorde) uit: Anke van der Berg (UMCG), Doede Binnema (Hanze), Christa Dijkhuizen (Hanze), Lyndsay Drayer (Hanze), Arja ter Elst (UMCG), Patrick Korthuis (Hanze), Maaike Smelt (Hanze), Anthonie van der Wekken (UMCG) en Fenneke Zwierenga (UMCG).

Meer informatie over beide onderzoeksdelen vindt u via onderstaande buttons.