Gepost op 7 oktober 2018

Opening celkweeklaboratorium voor onderzoeksproject Merels Wereld

Op 2 oktober jl. heeft Rob Verhofstad, lid College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, het nieuwe celkweeklaboratorium geopend dat gebruikt gaat worden voor het onderzoeksproject Merels Wereld. In dit project wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van medicijnresistentie bij een zeldzame vorm van longkanker. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In het project Merels Wereld bestudeert een onderzoeksteam het resistentiemechanisme van ROS1-positieve longtumoren. Patiënten worden met gerichte medicatie behandeld, maar worden op termijn helaas ook resistent. Hoe dit proces precies verloopt is grotendeels onduidelijk.

Het onderzoeksteam probeert dit op te helderen in samenwerking met de afdelingen Longoncologie en Pathologie van het UMCG. Het project is een mooi voorbeeld van patiëntgedreven onderzoek dat plaatsvindt in samenwerking tussen verschillende kennisinstellingen.

Tijdens de kennislunch voorafgaande aan de opening vertelde Merel Hennink, zelf werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen, over haar persoonlijke ervaringen met deze vorm van longkanker. Merel is de initiator van de Stichting Merels Wereld. Haar stichting ondersteunt nationale en internationale initiatieven om onderzoek naar ROS1-longtumoren te stimuleren, om zo bij te dragen aan het verhogen van de overlevingskansen en betere kwaliteit van leven voor deze groep patiënten.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.