Wat

De tumorcellen die worden verkregen uit een biopsie, pleuravocht of uit longweefsel verkregen bij een operatie willen we gebruiken om een celcultuur te maken. Bij een celcultuur laten we cellen buiten het lichaam groeien in het laboratorium. Hierdoor kunnen we beter begrijpen hoe de tumorcellen met de ROS1 mutatie zich ontwikkelen. Het is een veelbelovende methode om te ontdekken hoe de tumorcellen met de ROS1 mutatie zich gedragen en voor de ontwikkeling van nieuwe doelgerichte medicijnen. De donatie heeft geen invloed op uw eigen behandeling. We gebruiken de cellen om medisch-wetenschappelijk onderzoek te doen en om hopelijk in de toekomst andere mensen te helpen.

Wie
Hoe